Методи збору соціологічних даних

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК6

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2018

ECTS credits

6.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна «Методи збору соціологічних даних» є базовою у фаховій підготовці соціологів. В рамках дисципліни основна увага приділяється теоретичним та практичним аспектам розробки та використання соціологічних методів збору інформації.

Language of instruction

Ukrainian