Методика викладання соціології

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2021

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

1

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

master-degree-academic-program-sociology/curriculum

code

ОК01

degree_level

магістр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна «Методика викладання соціології» спирається на знання здобуті в результаті опанування різних соціологічних дисциплін. Дисципліна складається з двох тематичних частин, пов’язаних між собою. Перша частина містить теоретичні дискусії вітчизняного та міжнародного обширу про зміни в сучасній системі освіти та роль соціології як навчальної дисципліни. Друга частина поєднує спеціальні методики, що забезпечують технологію викладацько-навчальної роботи.

Language of instruction

Ukrainian