Методика викладання соціології

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

1

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

Відомості про навчальну дисципліну

code

ОК03

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна «Методика викладання соціології» спирається на знання, здобуті в результаті опанування різних соціологічних дисциплін. Дисципліна складається з двох тематичних частин, пов’язаних між собою. Перша частина містить теоретичні дискусії вітчизняного та міжнародного обширу про зміни в сучасній системі освіти та роль соціології як навчальної дисципліни. Друга частина поєднує спеціальні методики, що забезпечують технологію викладацько-навчальної роботи.

Language of instruction

Ukrainian