Методика викладання соціології у вищій школі

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

1

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК04

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна «Методика викладання соціології у вищій школі» спирається на знання здобуті в результаті опанування різних соціологічних дисциплін. Дисципліна складається з двох тематичних частин, пов’язаних між собою. Перша частина “Викладання соціології в сучасному освітньому процесі” містить теоретичні дискусії вітчизняного та міжнародного обширу про зміни в сучасній системі освіти та роль соціології як навчальної дисципліни. Друга частина “Методика організації та проведення навчального процесу” поєднує спеціальні методики, що забезпечують технологію викладацько-навчальної роботи.

Language of instruction

Ukrainian