Методика викладання соціології у вищій школі

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

1

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК04

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна «Методика викладання соціології у вищій школі» спирається на знання здобуті в результаті опанування різних соціологічних дисциплін. Дисципліна складається з двох тематичних частин, пов'язаних між собою. Перша частина містить теоретичні дискусії вітчизняного та міжнародного обширу про зміни в сучасній системі освіти та роль соціології як навчальної дисципліни. Друга частина поєднує спеціальні методики, що забезпечують технологію викладацько-навчальної роботи.

Language of instruction

English