Міська антропологія

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Робоча програма наглійською

Додаткові матеріали

code

EC1.10

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Соціальна антропологія - це важлива для соціальних наук теоретична та методологічна галузь, що пропонує особливу оптику на соціальні процеси. Вміння використовувати таку оптику та комбінувати її з іншими соціологічними парадигмами дозволить студентами розширити навички дослідження соціальних проблем. Впродовж курсу студенти ознайомляться з ключовими теоретичними підходами у галузі соціальної антропології, а також отримують навички застосування методології соціальних досліджень притаманні цій традиції, зокрема практикуватимуть такі методи як включені спостереження, аналіз документів, неструктуровані глибинні інтерв'ю. Курс складається із двох частин. В першій будуть розглянуті основні теоретичні роботи із соціальної антропології, у другій - дослідження конкретних соціальних проблем міського середовища із використанням методології соціальної антропології.

Language of instruction

English