Міський розвиток і соціальна політика

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Робоча програма наглійською

Додаткові матеріали

code

EC1.09

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Сучасні міста стають просторовим центрами економічних, політичних та культурних змін та конфліктів. 1 політика державних органів щодо розвитку міст та вирішення соціальних проблем у містах стає ключовим фактором у цьому процесі. Соціологічний аналіз у процесі прийняття рішень відіграє важливу роль, особливо у питаннях включеності громади у політику. Цей курс пропонує студентам розібратись із механізмами функціонування міських політик, а також розвинути вміння пропонувати та критично осмислювати міські політики в українському контексті.

Language of instruction

English