Міжнародні відносини та світова політика

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ10.1

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна передбачає вивчення теоретичних та практичних аспектів міжнародних відносин та світової політики в їх сучасному вигляді, основних підходів до дослідження міжнародних відносин, оволодіння сучасними знаннями і навичками аналізу світових політичних процесів. В предметному полі дисципліни на базі раніше отриманих студентами знань та вмінь поєднуються питання теорії та практики міжнародних відносин. їх осмислення та адекватний аналіз можливі лише за умов комплексного погляду на міжнародні відносини. Особлива увага приділяється розгляду та аналізу особливостей та основних напрямів сучасних міжнародних, відносин, визначенню закономірностей становлення, функціонування та змін, дій та взаємодій суб’єктів.міжнародних відносин різних рівнів та структур у конкретних проявах в умовах глобального розвитку і в контексті світового політичного процесу. Дисципліна складається з двох змістових частин. Перша присвячений вивченню теоретичних та концептуальних підходів до пояснення явища міжнародних відносин та світової політики, провідним теоріям міжнародних відносин. Друга - практичним проявам основних тенденцій у міжнародних відносинах та світовій політиці, які спостерігаються у новітній історії та сучасній міжнародній політичній практиці.

Language of instruction

Ukrainian