Міжнародні відносини та світова політика

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВК9.2

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Language of instruction

Ukrainian