Міжнародні відносини та світова політика

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Семестр

6

Додаткові матеріали

code

ВК9.2

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Language of instruction

Ukrainian