Моделювання та прогнозування соціальних процесів

Освітня програма

СТ

Рік навчального плану

2021

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

2

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ОК11

degree_level

магістр

Program of Study

Соціальні технології

Course developed in

2021

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Моделювання та прогнозування соціальних процесів» є обов’язковою для ОП Соціальні технології ОР магістр. У соціальних науках звичними є статистичні моделі такі, як регресійні, факторні та ін. Математичні та імітаційні моделі, що так широко застосовуються у природничих науках, у соціальних дослідженнях є рідкістю. Причиною цього є складність самих процесів у соціології, низьким рівнем формалізації та відсутності одиниці виміру. У дисципліні вивчаються сучасні моделі, що застосовуються у соціальних та поведінкових науках від самих простих моделей сегрегації та агрегації, моделей прийняття колективних рішень до більш складних моделей з теорії ігор, моделей динаміки популяції та математичних моделей дифузії та поширення.

Language of instruction

Ukrainian