Моделювання та прогнозування соціальних процесів

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК11

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2021

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Моделювання та прогнозування соціальних процесів» є обов’язковою для ОП Соціальні технології ОР магістр. У соціальних науках звичними є статистичні моделі такі, як регресійні, факторні та ін. Математичні та імітаційні моделі, що так широко застосовуються у природничих науках, у соціальних дослідженнях є рідкістю. Причиною цього є складність самих процесів у соціології, низьким рівнем формалізації та відсутності одиниці виміру. У дисципліні вивчаються сучасні моделі, що застосовуються у соціальних та поведінкових науках від самих простих моделей сегрегації та агрегації, моделей прийняття колективних рішень до більш складних моделей з теорії ігор, моделей динаміки популяції та математичних моделей дифузії та поширення.

Language of instruction

Ukrainian