Наука, технології та суспільство

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Робоча програма наглійською

Додаткові матеріали

code

EC2.02

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Сучасне суспільство активно технологізується та цифровізується, у зв'язку з чим відбуваються ґрунтовні зсуви у соціальній структурі, соціальних практиках та культурних ідентичностях. Впродовж останніх десятиліть увага багатьох соціальних вчених була прикута до умов виробництва наукових фактів та технологічних артефактів, а також до процесів їх імплементації в суспільне життя. Соціальні дослідження науки та технології сильно поглибили сучасні знання про суспільну роль науки та про неочікувані наслідки діяльності вчених та інженерів. Дисципліна «Наука, технології та суспільство» спрямована на розширення знань студентства про науку й винахідницьку діяльність як соціальну практику, а також про її сплановані та непередбачені наслідки.

Language of instruction

English