Науковий образ світу

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ОК20

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Ґрунтовна університетська освіта передбачає всебічний розвиток: освіченість, ерудованість та цілісне уявлення про навколишній світ. Таке уявлення включає в себе закони функціонування довколишнього світу, причини формування його саме таким, яким він є,- а також тенденції його подальшого розвитку, що є наслідками сьогодення. Універсальність сучасної науки, синергія її галузей, що тривалий час розвивалися незалежно, необхідність вільно орієнтуватися у можливостях, і небезпеках постіндустріального соціоекономічного укладу породжує запит на поєднання блоків гуманітарних і природничих дисциплін в освітніх програмах вищих навчальних закладів. Дисципліна «Науковий образ світу», що викладається для студентів соціогуманітарних спеціальностей, дає огляд історії природничих наук, їх" роль у розвитку філософської думки та основні сучасні положення.

Language of instruction

Ukrainian