Науковий образ світу

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2018

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК14

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2018

ECTS credits

3.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Науковий образ світу», що викладається для студентів соціогуманітарних спеціальностей, дає огляд історії природничих наук, їх роль у розвитку соціологічної думки та соціальних технологій.

Language of instruction

Ukrainian