Науковий образ світу

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Семестр

4

Додаткові матеріали

code

ОК19

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Ґрунтовна університетська освіта передбачає всебічний розвиток: освіченість, ерудованість та цілісне уявлення про навколишній світ. Таке уявлення включає в себе закони функціонування довколишнього світу, причини формування його саме таким, яким він є, а також тенденції його подальшого розвитку, що є наслідками сьогодення. Універсальність сучасної науки, синергія її галузей, що тривалий час розвивалися незалежно, необхідність вільно орієнтуватися у можливостях і небезпеках постіндустріального соціоекономічного укладу породжує запит на поєднання блоків гуманітарних і природничих дисциплін в освітніх програмах ЗВО. Дисципліна «Науковий образ світу» відноситься до обов’язкових дисциплін освітньої програми «Соціальні технології», дає огляд історії природничих наук, їх ролі у розвитку філософської думки та основних сучасних положень.

Language of instruction

Ukrainian