Навчальна практика

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК39

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

6.00

Course type

обов'язкова

Final control

Диференційований залік

Course summary

Навчальна практика є обов’язковою складовою процесу підготовки студентів освітньо-професійного рівня «бакалавр» за спеціальністю 054 - «Соціологія». Дана програма практики базується на засадах «Положення про проведення практики студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка», затвердженого Розпорядженням ректора №16 від 23 березня 2007 року, «Положення про навчальну практику з методів збору соціологічної інформації», затвердженого деканом факультету. Навчальна, практика посідає центральне місце у фаховій підготовці соціологів, є невід’ємною складовою часткою процесу підготовки спеціалістів на факультеті соціології, оскільки вона безпосередньо спрямована на формуванні навичок професійної діяльності. Навчальна практика забезпечує знайомство студентів з процесом організації та технологією проведення емпіричних соціологічних досліджень.

Language of instruction

Ukrainian