Навчальна практика

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК26

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

6.00

Course type

обов'язкова

Final control

Диференційований залік

Course summary

Навчальна практика є обов’язковою складовою процесу підготовки студентів освітньо-професійного рівня «бакалавр» за спеціальністю 054 - «Соціологія». Дана програма практики базується на засадах «Положення про проведення практики студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка», затвердженого Розпорядженням ректора №16 від 23 березня 2007 року та «Положення про проведення практики здобувачів освіти факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка». Навчальна практика посідає центральне місце у фаховій підготовці соціологів, є невід’ємною складовою часткою процесу підготовки спеціалістів на факультеті соціології, оскільки вона безпосередньо спрямована на формуванні навичок професійної діяльності. Навчальна практика забезпечує знайомство студентів з процесом організації та технологією проведення емпіричних соціологічних досліджень.

Language of instruction

Ukrainian