Навчальна практика

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

[en:field:field_material_text:course:default_value:full_html]

code

ОК26

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

6.00

Course type

обов'язкова

Final control

Диференційований залік

Course summary

Навчальна практика є обов’язковою складовою процесу підготовки студентів освітньо-професійного рівня «бакалавр» за спеціальністю 054 - «Соціологія». Дана програма практики базується на засадах «Положення про проведення практики студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка», затвердженого Розпорядженням ректора №16 від 23 березня 2007 року та «Положення про проведення практики здобувачів освіти факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка». Навчальна практика посідає центральне місце у фаховій підготовці соціологів, є невід’ємною складовою часткою процесу підготовки спеціалістів на факультеті соціології, оскільки вона безпосередньо спрямована на формуванні навичок професійної діяльності. Навчальна практика забезпечує знайомство студентів з процесом організації та технологією проведення емпіричних соціологічних досліджень.

Language of instruction

Ukrainian