Неформальна економіка великого міста

Освітня програма

MPASR

Рік навчального плану

2022

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали[uk:field:field_material_text:course:default_value:full_html]

code

ВК2.5

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Прикладна соціологія

Course developed in

2022

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна ВК.2.5. «Неформальна економіка великого міста» є складовою освітньої програми «Прикладна соціологія» та відноситься до дисциплін вибіркового блоку «Урбаністичні студії». Предметом дослідження є неформальна економіка та її специфіка у великому місті. Дисципліна передбачає ознайомлення з основними проявами неформальних економічних відносин, їх функцій та прикладного аспекту їх формалізації

Language of instruction

Ukrainian