Неофункціоналістські та постструктуралістські соціологічні теорії

Освітня програма

Sociology

Рік навчального плану

2020

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

3

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВД2.03

degree_level

магістр

Program of Study

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Спецкурс спрямований на ознайомлення студентів магістратури соціологічного факультету із провідними напрямками, що сформувалися в соціології наприкінці XX століття - неофункціоналізмом та постструктуралізмом. Кумулятивний характер соціологічного знання обумовлює як різносторонню критику в сучасних соціологічних теоріях попередніх теоретичних здобутків, так і спроби здійснити новий синтез старих суперечностей, дати власний прогноз розвитку соціологічного знання у майбутньому.

Language of instruction

English