Нерівності в сучасних суспільствах: теорія і практика досліджень

Освітня програма

MPASR

Рік навчального плану

2022

Лектор

Семестр

1

Робоча програма українською

Додаткові матеріали[uk:field:field_material_text:course:default_value:full_html]

code

ОК04

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Прикладна соціологія

Course developed in

2022

ECTS credits

7.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна фокусується на вивченні методологічних підходів в дослідженнях соціальних нерівностей, їх форм прояву, причин та наслідків в суспільстві. Принциповою складовою є відпрацювання знання про способи соціологічної ідентифікації та вимірювання комплексних соціальних нерівностей засобами багатокритеріальних функціональних, неоінституціональних, кроссекційних методологій та методологій класового аналізу. Програма супроводжується індивідуальними та груповими дослідницькими завданнями аналітично-описового та проектно-технологічного характеру. Командні проекти з технологій регулювання соціальних нерівностей в суспільстві презентуються, перехресно рецензуються та оцінюються на підсумкових заняттях.

Language of instruction

Ukrainian