Новітні концептуальні стратегії в теоретичній соціології

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2020

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

1

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ОК03

degree_level

магістр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна сприяє вивченню специфічного кола актуальних для сучасної соціологічної науки теоретичних питань, які відображують тенденції концептуальної еволюції соціології як науки, трансформацію усталених наукових уявлень щодо її наукового статусу, функцій та місця в системі сучасного суспільствознавства.

Language of instruction

Ukrainian