Новітні концептуальні стратегії в теоретичній соціології

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

1

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК03

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна сприяє вивченню специфічного кола актуальних для сучасної соціологічної науки теоретичних питань, які відображують тенденції концептуальної еволюції соціології як науки, трансформацію усталених наукових уявлень щодо її наукового статусу, функцій та місця в системі сучасного суспільствознавства.

Language of instruction

English