Оціночні дослідження в соціальній сфері

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Social Expertise and Audit"

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ02.03

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна відноситься до вибіркового блоку «Соціальна експертиза та аудит». Знайомство із сутністю оцінювання у соціальній сфері розширює можливості формування професійно-орієнтованих компетенцій у фахівців з соціології за рахунок практичного застосування соціологічного супроводу функціонування різних аспектів соціальної сфери. Тематичне наповнення дисципліни включає теоретичні та методологічні основи організації та проведення оціночних досліджень, зокрема, соціологічного аналізу процесів та явищ у соціальній сфері на різних рівнях (на рівні організації, соціального інституту, держави). Творчі завдання, індивідуальна та групова робота формує навички-навчання в парадигмі студентоцентрованої освіти.

Language of instruction

Ukrainian