Оцінювання соціальних проектів та програм

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК30

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

5.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Знайомство із сутністю моніторингу та оцінювання соціальних програм та проектів розширює можливості практичного застосування соціологічного знання в суміжній професійній сфері - свалюації. Тематичне наповнення дисципліни включає теоретичні та методологічні основи розробки та оцінювання соціальних програм та проектів, зокрема, з’ясування способів і засобів соціологічного аналізу впливу соціальних проектів на різні сфери суспільного життя. Індивідуальна та групова робота формує навички навчання в парадигмі студентоцентрованої освіти.

Language of instruction

Ukrainian