Організація роботи аналітичних центрів

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВК2.5

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Предметом дисципліни «Організація роботи аналітичних центрів» є вивчення основ та методики організації аналітичного процесу в спеціалізованих організаціях та підрозділах підприємств. Суть раціональної організації аналітичної роботи полягає в тому, щоб правильно налаштувати механізм відбору вхідної інформації для проведення аналітичних процедур, її групування і трансформації та отримання вихідних аналітичних даних з метою своєчасного і повного забезпечення ними управлінських процесів прийняття рішень, роботи управлінського персоналу, думки інвесторів або працівників та інших користувачів такої інформації.

Language of instruction

Ukrainian