Організація роботи соціологічної служби

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BS: "Applied sociological research"

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ1.1

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна «Організація роботи соціологічної служби» с дисципліною вільного вибору студентів у фаховій підготовці студентів за освітньою програмою “Соціологія” (Вибір з блоку «Прикладні соціологічні дослідження»). Вивчення дисципліни спрямоване на отримання студентами знань щодо організаційної структури, функцій та ресурсного, забезпечення соціологічних служб академічного і/або комерційного спрямування. Студенти матимуть змогу рольової участі в організації роботи соціологічної служби загалом та виконання конкретного соціологічного проекту зокрема:

Language of instruction

Ukrainian