Організація роботи соціологічної служби

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2018

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

4

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВС10.08

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна належить до дисциплін вибору з переліку (Перелік № 1) в межах освітньої програми «Соціологія» на здобуття освітнього ступеня: бакалавр за спеціальністю 054 «Соціологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Сучасне суспільство характеризується високою залученістю випускників-соціологів не лише до академічних, інституцій, але й здебільшого до бізнесових структур, якими сьогодні є соціологічні організації. Тож розуміння структури таких організацій, специфіки роботи їхніх окремих ланок та процесу соціологічного дослідження у реальних умовах є надзвичайно вагомим для сучасного фахівця-соціолога. Дисципліна спрямована на поглиблене вивчення організаційної структури соціологічної організації, процесу соціологічного дослідження в межах її структурних елементів.

Language of instruction

Ukrainian