Організація та методи вибіркового дослідження в соціології

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ОК21

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна є важливим спеціально орієнтованим предметом, то безпосередньо сприяє розвитку професійної підготовки, формуванню та вдосконаленню певних фахових умінь та навичок у студентів-соціологів як майбутніх працівників науково-дослідних центрів та організацій, які мають потребу у проведенні прикладних соціологічних досліджень. Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи формування, обґрунтування та ремонтування вибіркової сукупності. Значна увага приділяється методам побудови складних вибірок, практичним підходам до оцінювання помилок вибірок та інших їхніх характеристик.

Language of instruction

Ukrainian