Організація та методи вибіркового дослідження в соціології

Освітня програма [uk:field:field_op:course:label]

С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]

Рік навчального плану [uk:field:field_year_plan:course:label]

2018

Лектор [uk:field:field_lector:course:label]

Спеціальність [uk:field:field_speciality:course:label]

соціологія

Блок [uk:field:field_specialization:course:label]

БС: "Прикладні соціологічні дослідження" [uk:field:field_specialization:#allowed_values:BS: "Applied sociological research"]

Семестр [uk:field:field_semester:course:label]

4 [uk:field:field_semester:#allowed_values:4]

Робоча навчальна програма (українською) [uk:field:field_abstract:course:label]

Додаткові матеріали [uk:field:field_material_text:course:label]

code [uk:field:field_corse_code:course:label]

ВБ01.03

degree_level [uk:field:field_degree_level:course:label]

бакалавр [uk:field:field_degree_level:#allowed_values:бакалавр]

Program of Study [uk:field:field_program_of_study:course:label]

Соціологія [uk:field:field_program_of_study:#allowed_values:Соціологія]

Course developed in [uk:field:field_course_developed_in:course:label]

2018

ECTS credits [uk:field:field_ects_credits:course:label]

4.00

Course type [uk:field:field_course_type:course:label]

вибіркова [uk:field:field_course_type:#allowed_values:elective]

Final control [uk:field:field_final_control:course:label]

Іспит [uk:field:field_final_control:#allowed_values:Exam]

Course summary [uk:field:field_course_summary:course:label]

Дисципліна «Організація та методи вибіркового дослідження в соціології» є дисципліною вільного вибору студентів у фаховій підготовці за освітньою програмою “Соціологія” (вибірковий блок «Прикладні соціологічні дослідження»). Вивчення дисципліни спрямовано на отримання студентами знань, навичок та компетенція, необхідних для розуміння сенсу статистичних показників, інтерпретації результатів вибіркових соціальних досліджень, а також побудови вибірок для досліджень різного типу, як важливого етапу планування дослідження в цілому та збирання даних зокрема. Значна увага приділяється методам побудови складних багатоступеневих ймовірнісних вибірок, практичним підходам до оцінювання дизайн-ефекту таких вибірок та впливу дизайн-ефекту на інтерпретацію результатів аналізу даних вибіркових досліджень.

Language of instruction [uk:field:field_language_of_instruction:course:label]

Ukrainian