Організація та методи вибіркового дослідження в соціології

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Applied sociological research"

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ01.03

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна «Організація та методи вибіркового дослідження в соціології» є дисципліною вільного вибору студентів у фаховій підготовці за освітньою програмою “Соціологія” (вибірковий блок «Прикладні соціологічні дослідження»). Вивчення дисципліни спрямовано на отримання студентами знань, навичок та компетенція, необхідних для розуміння сенсу статистичних показників, інтерпретації результатів вибіркових соціальних досліджень, а також побудови вибірок для досліджень різного типу, як важливого етапу планування дослідження в цілому та збирання даних зокрема. Значна увага приділяється методам побудови складних багатоступеневих ймовірнісних вибірок, практичним підходам до оцінювання дизайн-ефекту таких вибірок та впливу дизайн-ефекту на інтерпретацію результатів аналізу даних вибіркових досліджень.

Language of instruction

Ukrainian