Організація та методи вибіркового дослідження в соціології

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК25

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна є важливим спеціально орієнтованим предметом, що безпосередньо сприяє розвитку професійної підготовки, формуванню та вдосконаленню певних фахових умінь та навичок у студентів-соціологів як майбутніх працівників науково-дослідних центрів та організацій, які мають потребу у проведенні прикладних соціологічних досліджень. Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи формування, обгрунтування та ремонтування вибіркової сукупності. Значна увага приділяється методам побудови складних вибірок, практичним підходам до оцінювання помилок вибірок та інших їхніх характеристик.

Language of instruction

Ukrainian