Організаційна культура

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ8.02

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Організаційна культура - це дисципліна, в межах якої вивчають культуру індивідів і груп в організаціях, з метою практичного використання отриманих знань для підвищення ефективності трудової діяльності. Передбачається набуття вмінь працювати з сучасною науковою літературою, критично опрацьовувати першоджерела, розвиток навичок аналізу, порівняння та оцінки методологічної спроможності різних теорій організаційної культури, здобуття знань про способи досліджень організаційної культури в різних організаційних утвореннях. Отримані знання та навички будуть сприяти підвищенню майбутньої професійної компетентності соціолога, зокрема, при аналізі впливу організаційної культури на ефективність функціонування організації, при його залученні до процесу прийняття управлінських рішень, при виконанні управлінських функцій на відповідних посадах.

Language of instruction

Ukrainian