Організаційна культура

Освітня програма

СТ

Рік навчального плану

2018

Лектор

Спеціальність

соціологія

Блок

БСТ: "Соціальні технології економічної сфери: менеджмент та маркетинг"

Семестр

8

Додаткові матеріали

code

ВБ2.13

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціальні технології

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Language of instruction

Ukrainian