Організаційна культура

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

8

Додаткові матеріали

code

ВК13.1

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Language of instruction

Ukrainian