Організаційна поведінка

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2018

Лектор

Спеціальність

соціологія

Блок

БС: "Соціологія менеджменту та маркетингу"

Семестр

5

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВБ04.06

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Організаційна поведінка - це дисципліна, в межах якої вивчають поведінку індивідів і груп в організаціях, з метою практичного використання отриманих знань для підвищення ефективності трудової діяльності. Передбачається набуття вмінь працювати з сучасною науковою літературою, критично опрацьовувати першоджерела, розвиток навичок аналізу, порівняння та оцінки методологічної спроможності різних теорій організаційної поведінки, здобуття знань про способи досліджень організаційної поведінки в різних організаційних утвореннях. Отримані знання та навички будуть сприяти підвищенню майбутньої професійної компетентності соціолога, зокрема, при аналізі впливу організаційної поведінки на ефективність функціонування організації, удосконалення організаційних відносин, поліпшення соціально-психологічного клімату в робочих групах, при виконанні управлінських функцій на відповідних посадах.

Language of instruction

Ukrainian