Основи екології

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ОК12

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

2.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна відноситься до обов’язкових - OKI2 в ОП «Соціологія». Вона займає центральне місце у природничій підготовці фахівця соціолога, інтегруючі знання всіх природничих дисциплін. Викладання даної дисципліни спрямовано на теоретичне опанування студентами основ екології, охорони довкілля й збалансованого природокористування та здатність до використання отриманих знань, умінь та навичок для екологічного управління всім різноманіттям технологічних і соціальних систем.

Language of instruction

Ukrainian