Основи екології

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК08

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

2.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна займає центральне місце у природничій підготовці фахівця соціолога, інтегруючі знання всіх природничих дисциплін. Викладання даної дисципліни спрямовано на теоретичне опанування студентами основ екології, охорони довкілля й збалансованого природокористування та здатність до використання отриманих знань, умінь та навичок для екологічного управління всім різноманіттям технологічних і соціальних систем.

Language of instruction

Ukrainian