Основи екології

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Семестр

3

Додаткові матеріали

code

ОК12

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

2.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна відноситься до обов’язкових - OK12 в ОП «Соціальні технології». Вона займає центральне місце у природничій підготовці фахівця соціолога, інтегруючі знання всіх природничих дисциплін. Викладання даної дисципліни спрямовано на теоретичне опанування студентами основ екології, охорони довкілля й збалансованого природокористування та здатність до використання отриманих знань, умінь та навичок для екологічного управління всім різноманіттям технологічних і соціальних систем.

Language of instruction

Ukrainian