Основи економіки та підприємництва

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК14

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Формуються основи знання про економічну систему суспільства, закони її функціонування і розвитку. Розкриваються основи механізму функціонування підприємства в сучасних, українських реаліях та формуються у студентів практичні навички щодо їх застосування у майбутній професії.

Language of instruction

Ukrainian