Основи економіки та підприємництва

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Семестр

3

Додаткові матеріали

code

ОК14

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Формуються основи знання про економічну систему суспільства, закони її функціонування і розвитку. Розкриваються основи механізму функціонування підприємства в сучасних, українських реаліях та формуються у студентів практичні навички щодо їх застосування у майбутній професії.

Language of instruction

Ukrainian