Основи соціального аудиту

Освітня програма [uk:field:field_op:course:label]

СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]

Рік навчального плану [uk:field:field_year_plan:course:label]

2020

Лектор [uk:field:field_lector:course:label]

Спеціальність [uk:field:field_speciality:course:label]

соціологія

Блок [uk:field:field_specialization:course:label]

БСТ: "Соціальні технології економічної сфери: менеджмент та маркетинг" [uk:field:field_specialization:#allowed_values:BST: "Social Technologies of the Economic Sphere: Management and Marketing"]

Семестр [uk:field:field_semester:course:label]

5 [uk:field:field_semester:#allowed_values:5]

Робоча навчальна програма (українською) [uk:field:field_abstract:course:label]

Додаткові матеріали [uk:field:field_material_text:course:label]

code [uk:field:field_corse_code:course:label]

ВБ2.04

degree_level [uk:field:field_degree_level:course:label]

бакалавр [uk:field:field_degree_level:#allowed_values:бакалавр]

Program of Study [uk:field:field_program_of_study:course:label]

Соціальні технології [uk:field:field_program_of_study:#allowed_values:Соціальні технології]

Course developed in [uk:field:field_course_developed_in:course:label]

2020

ECTS credits [uk:field:field_ects_credits:course:label]

3.00

Course type [uk:field:field_course_type:course:label]

вибіркова [uk:field:field_course_type:#allowed_values:elective]

Final control [uk:field:field_final_control:course:label]

Залік [uk:field:field_final_control:#allowed_values:Pass-exam]

Course summary [uk:field:field_course_summary:course:label]

Знайомство із сутністю соціального аудиту як формою і засобом суспільного контролю є важливим змістовним елементом освітньої програми "соціальні технології". Тематичне наповнення дисципліни включає теоретичні та методологічні основи соціального аудиту, його проблемні питання через призму соціологічних знань; основні зарубіжні моделі та досвід соціального аудиту; наукові уявлення про головні тенденції розвитку соціального аудиту, його місце і роль в сучасному суспільстві, що трансформується. Творчі завдання, індивідуальна та групова робота формує навички навчання в парадигмі студентоцентрованої освіти.

Language of instruction [uk:field:field_language_of_instruction:course:label]

Ukrainian