Основи соціальних комунікацій

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК32

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна є обов’язковою в структурно-логічній схемі підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавра» галузі знань соціології освітньої програми «Соціальні технології». В ній узагальнені теоретичні основи та практичні аспекти функціонування комунікації в суспільстві, що дозволяє студентам ознайомитися з новітніми комунікаційними техніками та практиками; навчитися аналізувати комунікативну ситуацію та комунікативний акт з огляду на їхню ефективність; засвоїти принципи, розвинути та вдосконалити навички ефективної комунікації на різних рівнях (особистісному, груповому, професійному, масовому), сформувати й закріпити навички здійснення ефективних комунікацій.

Language of instruction

Ukrainian