Основи соціальних комунікацій

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК16

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна є обов’язковою в структурно-логічній схемі підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавра» галузі знань соціології освітньої програми «Соціологічне забезпечення управлінських процесів». В курсі узагальнені теоретичні основи та практичні аспекти функціонування комунікації в суспільстві, що дозволяє студентам ознайомитися з новітніми комунікаційними техніками та практиками; навчитися аналізувати комунікативну ситуацію та комунікативний акт з огляду на їхню ефективність; засвоїти принципи, розвинути та вдосконалити навички ефективної комунікації на різних рівнях (особистісному, груповому, професійному, масовому), сформувати й закріпити навички здійснення ефективних комунікацій.

Language of instruction

Ukrainian