Основи соціології державного управління

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Politics"

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ07.05

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна відноситься до вибіркового блоку «Соціологія політики». Знайомство із системою державного управління як соціальним інститутом розширює можливості формування професійно-орієнтованих компетенція у фахівців з соціології за рахунок практичного застосування соціологічного супроводу функціонування, системи державного управління та місцевого самоврядування. Тематичне наповнення дисципліни включає теоретичні та методологічні основи соціології державного управління, категоріальний аналіз системи державного управління, функціонування державного управління як соціального інституту. Творчі завдання, індивідуальна та групова робота формує навички навчання в парадигмі студентоцентрованої освіти.

Language of instruction

Ukrainian