Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2017

Спеціальність

соціологія

Курс

5

Семестр

2

Робоча навчальна програма (українською)