Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2017

Курс

5

Семестр

2

Робоча програма українською