Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК09

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Вивчення дисципліни пов’язане із розумінням психологічних особливостей навчальної діяльності студентів у вищій школі, виконує функцію методологічної основи для виходу на більш високий рівень узагальнення, розвитку професійної рефлексії при відборі, структуруванні і методичному осмисленні змісту навчання і навчальної діяльності з предметів спеціальності і спеціалізації. Ґрунтується на знаннях загальних принципів пізнання філософського рівня методології, концепцій, наукових підходів суспільних, природничих і технічних наук, конкретнонаукових підходів, що використовуються в дисциплінах професійної та практичної підготовки.

Language of instruction

Ukrainian