Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2020

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК09

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2021

ECTS credits

3.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Вивчення дисципліни пов’язане із розумінням психологічних особливостей навчальної діяльності студентів у вищій школі, виконує функцію методологічної основи для виходу на більш високий рівень узагальнення, розвитку професійної рефлексії при відборі, структуруванні і методичному осмисленні змісту навчання і навчальної діяльності з предметів спеціальності і спеціалізації. Ґрунтується на знаннях загальних принципів пізнання філософського рівня методології, концепцій, наукових підходів суспільних, природничих і технічних наук, конкретнонаукових підходів, що використовуються в дисциплінах професійної та практичної підготовки.

Language of instruction

English