Підготовка і презентація результатів соціологічних досліджень

Освітня програма

СТ

Рік навчального плану

2020

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

7

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ОК34

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна належить до обов’язкових в межах освітньої програми «Соціальні технології» на здобуття освітнього ступеня: бакалавр за спеціальністю 054 «Соціологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Сучасна соціологія давно вийшла за межі аудиторії та кабінету. Тому фахівцю-соціологу потрібно вміти коректно подати результати соціологічного дослідження як у академічних формах, зокрема, таких, як тези, публікація та ін., а також у формі пресрелізу, звіту, презентації та ін. Водночас він має розумітись на основних принципах наукової етики, у якій закладено основи представлення результатів дослідження не лише у науці, а й у соціумі в цілому. Вагомим також є вміння представити результат у формі доповіді, виступу, які сьогодні наскрізно наповнюють сучасне суспільство. Курс спрямований на надання системних знань щодо усіх перелічених аспектів та форм.

Language of instruction

Ukrainian