Показники соціального розвитку та порівняльні дослідження європейських суспільств

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК38

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

В ході вивчення дисципліни студент навчиться аналізувати основні політичні, економічні та культурні тенденції розвитку в країнах Європи, критично ставитися та аналізувати інформацію, що подається в ЗМІ, аналізувати процеси гібридизації та анклавізації в Європі. Дана дисципліна засновується на аналізі емпіричної інформації, статистичних показниках, використанні методів аналізу даних в соціології. Також в процесі опанування дисципліни студент має навчитися порівнювати між собою декілька європейських країн.

Language of instruction

Ukrainian