Політичні комунікації

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2021

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

3

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВД2.03

degree_level

магістр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2021

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна розкриває інформаційно-комунікаційну природу політичної діяльності, описує політичні функції ЗМІ у демократичних і авторитарних політичних режимах.

Language of instruction

Ukrainian