Політичні комунікації

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BS: "Social Communication"

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ2.8

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна розкриває інформаційно-комунікаційну природу політичної діяльності, описує політичні функції ЗМІ у демократичних і авторитарних політичних режимах.

Language of instruction

Ukrainian