Політичний маркетинг та менеджмент

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Politics"

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ07.04

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна сприяє формуванню, у. соціологів вмінь і павичок роботи з. політичним технологічним процесом, а також вивчення сутності, характеру, закономірностей та основних функцій політичного менеджменту та маркетингу; ознайомлення зі специфікою функціонування політичного ринку, виборчої інженерії та політичного рекламування; з’ясування загальних вимог до розроблення стратегії і тактики виборчої кампанії та її менеджменту.

Language of instruction

Ukrainian